Αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με την Λευκή Καρποδίνη για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εμφανίσεις της ή μελλοντική συνεργασία, παρακαλούμε στείλτε
το μήνυμά σας

ΕΔΩ

ή επικοινωνείστε απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@lefkikarpodini.com